iDNES - Někteří podnikatelé mohou letos žádat o snížení záloh na odvody, 15.5.2014

Novou zálohu na zdravotní a sociální pojištění jste si vypočítali v přehledu o příjmech a výdajích. Tedy podle zisku v loňském roce. Může se však stát, že jste na tom byli v roce 2013 výrazně lépe a letos zdaleka takových příjmů nedosahujete. Řešení existuje.
Všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) na hlavní činnost musejí odvádět své zdravotní pojišťovně měsíční zálohy na zdravotním pojištění a místně příslušné správě sociálního zabezpečení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení. A výše záloh závisí na dosaženém zisku v minulém období.

"V praxi tak dochází v některých případech k situaci, že uplynulý rok byl pro živnostníka finančně citelně úspěšnější, než je tomu v aktuálních měsících. Placení vysokých záloh na povinném pojistném proto může znamenat finanční brzdu a mít negativní dopad na finanční situaci živnostníka v letošním roce," vysvětluje Gabriela Ivanco z auditorské společnosti Mazars. Tuto nemilou situaci můžete vyřešit tak, že požádáte o dočasné snížení záloh.

Jaké jsou podmínky pro snížení měsíční zálohy

Nikdo to za vás neudělá, aktivní musíte být sami. To znamená, že vyplníte žádost - jak zdravotní pojišťovny, tak správa sociálního zabezpečení na to mají speciální formuláře. U sociálky je to "Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu" a u zdravotní pojišťovny "Žádost o snížení záloh na pojistné" (pro pojištěnce VZP zde).

Pro to, aby vám instituce zálohy snížily, musíte splnit určité podmínky. A to: průměrný zisk v aktuálním roce musí být alespoň o třetinu nižší než průměrný měsíční zisk za předchozí rok. Přitom průměrný měsíční zisk v aktuálním roce se posuzuje nejméně za tři po sobě jdoucí měsíce.

"OSVČ, které splňují podmínky pro snížení měsíční zálohy, tak mohou zabránit vzniku přeplatku na povinném pojistném za rok 2014. Případný přeplatek není u uvedených institucí úročen, snížení měsíčních záloh je tedy z podnikatelského hlediska správným krokem," upozorňuje Gabriela Ivanco.

Příklad: OSVČ vykonávající hlavní činnost měla za rok 2013 příjmy ve výši

987 984 korun, výdaje činily 432 432 korun. Za leden až duben 2014 dosáhly příjmy 111 222 korun a výdaje 45 454 korun. Může si požádat o snížení záloh na povinném pojistném?
Průměrný měsíční zisk za rok 2013 je 46 296 korun
(987 984 − 432 432) : 12
Průměrný měsíční zisk za rok 2014 je 16 442 korun
(111 222 − 45 454) : 4

Průměrný měsíční zisk v roce 2014 je o více než třetinu (třetina je 15 432 korun) nižší než v roce 2013, proto v našem modelovém příkladu zdravotní pojišťovna žádosti o snížení měsíční zálohy vyhoví. Během roku 2014 bude tedy OSVČ moci platit nižší měsíční zálohu na zdravotní pojištění, minimálně však ve výši 1 752 korun. Stejně tak vyhoví žádosti i správa sociálního zabezpečení a měsíční záloha na sociální pojištění se sníží, bude však nutné dodržet alespoň minimální výši zálohy, která je 1 894 korun.
Snížení měsíčních záloh je na dobu určitou, nejdéle do doby, než podáte v roce 2015 nový přehled o příjmech a výdajích.

Při minimální platbě se zálohy nesnižují

Ještě další podmínku pro snížení musíte splnit. A to, že nesmíte platit minimální zálohu. Tu totiž nijak snížit nelze. Pokud vám tedy z údajů v přehledech vyšla záloha v minimální výši - na zdravotním pojištění 1 752 korun a na sociálním zabezpečení 1 894 korun - nebudete o snížení moci požádat, i když budete mít ještě nižší příjmy než v loňském roce. Měsíční záloha na zdravotním pojištění i sociálním zabezpečení může být tedy na základě vlastní žádosti snížena pouze do minimální výše.

O případný přeplatek nepřijdete

Nebojte se, i když si o snížení záloh nepožádáte, o peníze, které jste zaplatili v letošním roce "navíc", nepřijdete. "Vypočtený přeplatek se zúčtuje při podání přehledu za rok 2014. Následně ho pak zdravotní pojišťovny a správa sociálního zabezpečení vracejí, nebo se použije na úhradu měsíčních záloh na další období," uvádí Gabriela Ivanco. Nicméně upozorňuje, že z finančního hlediska je výhodnější snížit měsíční zálohy a peníze tím získané okamžitě využít pro výdělečnou činnost.

Bylo publikováno na serveru iDNES.cz 15.5.2014