Mazars: Zdanění práce je jedno z nejvyšších v regionu, 12.9.2014

Poradenská společnost Mazars zveřejnila dokument srovnávající daňové prostředí v patnácti státech střední a východní Evropy v roce 2014. Podle něj se státy snaží v poslední době lákat investice a snižovat deficity státních rozpočtů.

„Zatímco některé státy se snažily snižovat své rozpočtové deficity zvyšováním spotřebních daní, jiné se zaměřily na daně z příjmů či DPH.

 Některé státy dokonce zavedly nové tzv. sektorové daně. Důsledkem výše uvedených daňových změn byl pokles průměrných rozpočtových deficitů v porovnání s předchozími lety,“ uvedla ve shrnující zprávě společnost Mazars.

 Podle studie je hlavním problémem Česka v daňové oblasti kromě trvale nepřehledného systému hlavně zdanění práce. „Zdanění práce zůstává vysoké, Česká republika je stále zemí s téměř nejvyššími celkovými náklady zaměstnavatele na zaměstnance, což je způsobeno zejména výší povinných odvodů zaměstnavatele na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění,“ říká manažerka daňového poradenství Gabriela Ivanco.

Článek byl publikován v měsíčníku Právní rádce, 12.9.2014