E15.cz: Zdanění firem a DPH je v Česku v rámci regionu průměrné, 24.7.2014

Zdanění firem i daň z přidané hodnoty (DPH) je v České republice v rámci střední a východní Evropy víceméně průměrné. Zároveň je ale ČR zemí s téměř nejvyššími celkovými náklady zaměstnavatele na zaměstnance, což je způsobeno zejména výší povinných odvodů zaměstnavatele na pojistné a na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Mazars ke srovnání daňové zátěže v 15 zemích střední a východní Evropy.

V případě zdanění podniků má vyšší sazbu než ČR například Rusko (20 procent), Rakousko (25 procent), nebo Slovensko (22 procent). Naopak pouze devítiprocentní zdanění firem je v Černé hoře a desetiprocentní v Bosně a Hercegovině. Česká republika má 19procentní daň z příjmu právnických osob.

Odvody zaměstnavatele na sociální pojištění jsou v ČR na úrovni 34 procent a vyšší už jsou jen na Ukrajině a na Slovensku. „Zdanění práce zůstává vysoké, Česká republika je stále zemí s téměř nejvyššími celkovými náklady zaměstnavatele na zaměstnance, což je způsobeno zejména výší povinných odvodů zaměstnavatele na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění,“ uvedla manažerka daňového poradenství Mazars Gabriela Ivanco.

 

 

pramen: studie Mazars 

Nejnižší DPH má Bosna a Hercegovina

V případě DPH má opět nejnižší základní sazbu Bosna a Hercegovina, a to 17 procent. Černá Hora má 19procentní základní sazbu DPH a 18procentní Rusko. Dvacetiprocentní základní sazbu má Rakousko, Srbsko, Slovensko a Ukrajina. V ČR je základní sazba daně z přidané hodnoty 21 procent. Vyšší ji mají pak ve Slovinsku, Chorvatsku, Řecku, Polsku nebo Rumunsku. V regionu má pak nejvyšší sazbu Maďarsko, a to 27 procent.

Studie dále upozornila , že období před krizí charakterizovala daňová konkurence mezi státy v regionu. Ovšem v posledních letech se většina zemí pustila do nastavení daňového systému, který pomáhá snížit rozpočtový deficit. Některé státy jako například Maďarsko a Rumunsko si zvolily snížení daní z příjmů a zvýšení nepřímých daní. Jiné země jako například Slovensko naopak zvýšily daně z příjmů fyzických a právnických osob.

„Mezi ty, které se rozhodly zvýšit sazbu DPH ve snaze zmírnit rozpočtové problémy, patří Chorvatsko a Srbsko, které zvýšily sníženou sazbu, Slovinsko a Černá Hora naopak zvýšily základní sazbu DPH,“ uvádí studie.

Vyšlo na on-line zpravodajském serveru E15.cz 24.7.2014