Novinky.cz: Omezení paušálů pro živnostníky by švarcsystém nepostihlo, 25.8.2014

Omezení paušálů pro živnostníky by podle většiny českých manažerů jako opatření proti takzvanému švarcsystému nefungovalo. V průzkumu společnosti Mazars se vůči zvažovanému kroku ministerstva financí skepticky vyjádřilo 72 procent dotázaných, z nichž většina zastává v českých firmách posty výkonných a finančních ředitelů.

"Čeští manažeři sice v mnoha daňových otázkách nejsou jednotní, ovšem v případě omezení paušálů pro živnostníky se vyjádřili poměrně jednoznačně. Omezení výdajových paušálů živnostníků by podle nich k vymýcení nelegální závislé práce nevedlo," uvedl vedoucí partner daňového oddělení Mazars Pavel Klein. Víru v pozitivní účinek úpravy výdajových paušálů projevila v průzkumu jen necelá čtvrtina (23 procent) dotázaných. Zbývajících pět procent se nepřiklonilo ani na jednu stranu.

Činnost zaměstnanců vykonávají OSVČ

Pojem švarcsystém, který se v Česku uchytil v první polovině 90. let, označuje systém, kdy podnikatel zadává práci nikoliv zaměstnancům, ale pracovníkům, kteří formálně vystupují jako osoby samostatně výdělečně činné - živnostníci. Na vztah takového zaměstnance a jeho zaměstnavatele nedopadá zákoník práce ani povinnost platit sociální a zdravotní pojištění v rozsahu, jaký platí zaměstnanci a firmy.

Omezení paušálů neprošlo

Část výhod švarcsystému plyne ze skutečnosti, že živnostníci mohou vykazovat své náklady procentem příjmů, takzvaným paušálem, což jim výrazně zjednodušuje administrativu. Myšlenka omezení paušálů v posledních měsících opakovaně zaznívá z úst některých politiků. Koncem května se koalice domluvila na zastropování všech typů výdajových paušálů částkou dva miliony korun. V nastavení daňových slev se naopak se zřejmě nebude nic měnit.

Místo represe pozitivní motivace

"Čeští manažeři příliš nevěří tomu, že by přísnější sankce omezily daňovou kriminalitu a zlepšily platební morálku podnikatelů. Jako efektivnější cesta se jim jeví snížení daní. Takže místo represe spíše pozitivní motivace," doporučuje partner daňového oddělení Mazars Jaroslav Křivánek. Přísnějším sankcím jakožto nástroji proti daňovým trestným činům nevěří 68 procent ředitelů. Pozitivní vliv snížení daní na výběr peněz do státní pokladny předpokládá 22 procent respondentů.

Bylo publikováno na serveru Novinky.cz 25.8.2014.