Mazars posiluje svůj tým v oblasti pojistné matematiky, 24.11.2014

Auditorská a poradenská společnost Mazars posiluje svůj tým v oblasti pojistné matematiky. Od listopadu stojí v jeho čele Tatiana Tkáčová, která zároveň řídí sesterský tým v bratislavské kanceláři Mazars. Tatiana Tkáčová má 14 let zkušeností v oboru pojistné matematiky a zaměřuje se především na poradenství v oblasti ocenění rezerv na zaměstnanecké požitky podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví a finanční audit pojišťoven.

Absolvovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, je certifi kovanou pojistnou matematičkou zapsanou v seznamu Národní banky Slovenska a má postavení kvalifi kovaného aktuára ve Slovenské společnosti aktuárů. Hovoří slovensky a anglicky.

Bylo publikováno v týdeníku Euro 24. listopadu 2014