Ekonom - Kulatý stůl HN, 26.6.2014

Fotografie z diskuze HN Byznys on-line byla zveřejněna 26.6.2014 v týdeníku Ekonom.Na snímku úplně vlevo vedoucí partner Mazars ČR Milan Prokopius.