iDNES.cz - Kromě daňového musí některé osoby podat i pojistné přiznání, 12.3.2014

Na ty podnikatele, kteří loni vstoupili do druhého důchodového pilíře, čeká letos nově ještě jedna důležitá povinnost. Musí vyplnit pojistné přiznání a odevzdat na finanční úřad současně s daňovým přiznáním. Dokdy musí vše splnit?

Vstup do druhého pilíře sice nemá vliv na výpočet daní či zdravotního pojištění, ale na platby na sociální zabezpečení ano. Všichni, kteří smlouvu podepsali, budou platit nižší zálohy (místo 29,2 procenta z vyměřovacího základu jen 26,2 procenta) a zároveň si povinně spořit pět procent na důchodovém spoření. A o tom se právě musí včas finanční úřad dozvědět

Kdo nemusí

Poplatník, jehož pojistné je za celý rok ve výši 0 korun (nezaměstnaný, celoroční nemocenská, mateřská dovolená a podobně), nebo za něj pojistné odvádí výhradně plátce nebo plátci pojistného (zaměstnavatel), pojistné přiznání podávat nemusí.
 
Důchodové spoření se vypočítává stejně jako pojistné na sociální zabezpečení z vyměřovacího základu, přitom vyměřovacím základem je polovina daňového základu. Je-li skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ stanovený legislativou, pak se pojistné vypočítává z minimálního vyměřovacího základu. "Vstup do druhého pilíře byl však výhodný pro občany s vyššími příjmy, proto se očekává, že všechny OSVČ, které vstoupily, budou počítat důchodové spoření ze skutečného vyměřovacího základu," dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Vyměřovací základ pro výpočet důchodového spoření i pojistného na sociální zabezpečení je shodný. Maximálním vyměřovacím základem pro výpočet důchodového spoření i pojistného na sociální zabezpečení za rok 2013 je částka 1 242 432 korun. Z vyměřovacího základu přesahujícího strop pro odvod pojistného se již důchodové spoření ani pojistné na sociální zabezpečení neodvádí.

Kdy a kam odevzdat

Všechny osoby samostatně výdělečně činné, které vstoupily během loňského roku do druhého pilíře, musí vyplnit čtyři "daňové" tiskopisy, doručit je na jednotlivé instituce a také uhradit nedoplatky.

"Lhůty se pro jednotlivá podání liší. Zejména u pojistného přiznání, které se musí odevzdat o měsíc dříve než přehled o příjmech a výdajích," upozorňuje Gabriela Ivanco a upřesňuje všechny potřebné termíny:

Do 1. dubna 2014 musí na finanční úřad všechny OSVČ doručit daňové přiznání z příjmu fyzických osob za rok 2013. V případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je lhůta o tři měsíce prodloužena, tedy do 1. července 2014. Daň z příjmu fyzických osob je splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.

Do 1. dubna 2014 je také nutné odevzdat na finanční úřad pojistné přiznání za rok 2013. Tiskopis pro pojistné přiznání najdete na stránkách Finanční správy, nebo na všech územních pracovištích finančních úřadů (č. tiskopisu 25 5405/P4/1 MFin 5405/P4/1 – vzor č. 1). Vloží se pak jako příloha do daňového přiznání. Když daňové přiznání zpracovává poradce, lhůta se prodlužuje do 1. července 2014. Důchodové spoření se platí standardně jednou za rok finančnímu úřadu na speciální účty a je splatné v poslední den lhůty pro podání pojistného přiznání.

Do 2. května 2014 mají OSVČ povinnost doručit místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) přehled o příjmech a výdajích za rok 2013. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se lhůta prodlužuje do 1. srpna 2014. Během roku se platí zálohy na pojistné na sociální zabezpečení, které se odečtou od vyčísleného pojistného za celý rok 2013. Případný nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013.

Do 2. května musí rovněž dodat přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, tak se zákonná lhůta prodlužuje do 1. srpna 2014. I u zdravotního pojištění se platí během roku zálohy, které se odečtou od vyčísleného zdravotního pojištění za celý rok 2013. Případný nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013.

Příklad: Paní Petra vstoupila v roce 2013 do druhého důchodového pilíře. Za rok 2013 měla příjmy 994 500 korun, výdaje 354 500 korun. Kolik zaplatí?
Vyměřovacím základem pro výpočet důchodového spoření i pojistného na sociální zabezpečení za rok 2013 je u Petry 320 000 korun: (994 500 - 354 500) x 50 %.
V pojistném přiznání za rok 2013 (doručí současně s daňovým přiznáním na finanční úřad v březnu 2014), vypočte důchodové spoření za rok 2013 ve výši 16 000 korun (5 % z vyměřovacího základu 320 000).
V přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013 vypočte pojistné na sociální zabezpečení za rok 2013 ve výši 83 840 korun (26,2 % z 320 000). Od celkového pojistného za rok 2013 odečte zálohy zaplacené během roku 2013.
Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je o tom potřeba písemně informovat všechny instituce a plnou moc pro daňového poradce předložit před základním termínem pro podání daňového přiznání. Bez včasného doručení plné moci pro poradce není možné základní lhůtu prodloužit.
Kdo nemusí podávat daňové přiznání, třeba proto, že neměl dostatečné příjmy a přitom má povinnost podat pojistné přiznání, protože vstoupil do druhého pilíře a platí důchodové pojištění, podá samostatné pojistné přiznání (č.tiskopisu 25 5550 MFin 5550 – vzor č. 1).

Máte zahraničního zaměstnavatele? Může se vás to týkat také

Kromě OSVČ musí přiznání podat i ti, jejichž zaměstnavatel není plátcem pojistného na důchodové spoření, čili není v postavení plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a zároveň je povinen odvádět pojistné na důchodové pojištění. "Jedná se například o zaměstnance zahraničního zaměstnavatele, nebo zaměstnance velvyslanectví cizího státu," vysvětluje mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Jako podklad pro vyplnění pojistného přiznání na důchodové spoření lze v tomto případě použít nepovinný tiskopis "Potvrzení o celkové výši vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění."

Bylo publikováno na serveru iDNES.cz, 12.3.2014