Daně se změní: rodinám s dětmi přidají peníze, paušály jinak, 10.12.2014

Od ledna se zaměstnancům zvýší daňová sleva na druhé a další dítě. Pracující důchodci budou moci opět uplatňovat slevu na poplatníka a výdajové paušály živnostníků budou od Nového roku omezeny. Vyplývá to z novely zákona o daních z příjmů, která od Nového roku vstoupí v platnost.

Nyní je možné na každé dítě odečíst z daní 13,4 tisíce korun ročně, tedy 1117 korun měsíčně. Podle návrhu se má sleva na druhé dítě zvýšit o 200 korun měsíčně a na třetí o 300 korun měsíčně. U rodin s jedním dítětem se v této věci nic nemění. Do budoucna chce vláda slevy na děti dál zvyšovat, ale až dalšími novelami zákonů.

"Zaměstnanec uplatňující daňové zvýhodnění na tři děti bude mít výplatu za leden, kterou obdrží na bankovní účet, o pět set korun vyšší než za předcházející měsíc. Ke zvýšení daňového zvýhodnění přitom dojde automaticky, zaměstnanec nemusí vyplňovat a zasílat žádné formuláře," uvedla Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Také pracující důchodci si budou moci od příštího roku opět činit nárok na slevu 24,8 tisíce korun ročně. O slevu přišli v rámci daňového balíčku, který v roce 2012 předložila bývalá Nečasova vláda. Novela také omezuje výdajové paušály živnostníků na dva miliony korun. Týká se to paušálů ve výši 60 i 80 procent.

"Omezení výdajových paušálů se dotkne především živnostníků a řemeslníků, kteří dosud využívali neomezené paušály 60 a 80 procent. OSVČ, které danily příjmy z pronájmu 30 procentním paušálem, a profese jako lékař, advokát, daňový poradce, které spadají pod 40 procentní paušál, už své stropy dříve měly," uvedla Blanka Štarmanová z TaxVision.

Od Nového roku také bude zavedena nová sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku, takzvané školkovné (ročně pro každé dítě maximálně do výše minimální mzdy). Tuto slevu na dani přitom bude možné uplatnit již za letošní rok.

Kvůli zvýšení minimální mzdy se zvýší i minimální zálohy na povinném pojistném. "Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) s nízkým ziskem budou v roce 2015 na povinném pojistném platit v souhrnu o 96 korun měsíčně více. U zdravotního pojištění se minimální záloha zvyšuje o 45 korun, u sociálního pojištění o 51 korun," uvedla Ivanco.

Rozšíří se rovněž daňové přiznání fyzických osob. Nově bude třeba hlásit i příjmy od daně zcela osvobozené. Finanční úřady tak budou chtít chtějí vědět o příjmech z prodeje cenných papírů, darech a dědictvích přesahujících pět milionů korun. "Tyto informace se jim budou hodit, za rok by měly začít kontrolovat původ majetku. Naopak, v propadlišti dějin končí Jednotné inkasní místo," uvedl Radek Halíček z KPMG.

Změny také počítají se změnou zdanění investičních fondů tak, aby investice prostřednictvím investičních fondů měly z pozice investora srovnatelné daňové zatížení s investicemi prováděnými individuálně, tedy 19 procent. U vybraných typů investičních fondů, například fondů rizikového kapitálu, má zdanění sníženou pětiprocentní sazbou.

Bylo publikováno na serveru Tyden.cz 10.12.2014