Anketa: Co považujete za důležité ve změnách roku 2015?, 6.1.2015

Gabriela Ivanco, Mazars:V roce 2015 stoupne zdanění z důvodu změn u sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění všem OSVČ, které odvádějí povinné pojistné v minimální výši. Rovněž se však zvýší odvody na sociálním zabezpečení OSVČ, které mají hrubý zisk nad 2 554 656 korun. Všichni živnostníci by rovněž měli věnovat dostatečnou pozornost tomu, aby bylo povinné pojistné vždy zaplaceno řádně a včas.

Lucie Urválková, Uniqa pojišťovna: Rodinných rozpočtů se může dotknout zpřísňující daňová novela rezervotvorného životního pojištění, která upravuje podmínky daňové uznatelnosti. Dále může mít následky také zrušení povinných příspěvků neplatičů povinného ručení do takzvaného garančního fondu, které ve svém důsledku povede k navýšení pojistného v povinném ručení v řádu několika procent.

 Helena Warausová, Rádce pro vaši nemovitost: Předpokládaný růst cen nemovitostí nebyl v roce 2014 tak prudký a pro následující rok se očekává obdobný scénář. Rodinného rozpočtu se může dotknout stanovisko ČNB, která chce upustit od poskytování 100procentních hypoték. Zde by mohly rodiny bez naspořených financí narazit.

 Kateřina Mikulková, Travelove.cz: Pro rodiny s malými dětmi je jistě zajímavá sleva na dani za školky. Obecně ale každoroční změny ve slevách, odpočtech nevítám, pro běžné lidi je systém nepřehledný, složitý, je škoda trávit čas studiem informací, které se za rok opět změní.