Archiv

Mazars v médiích - Naši odborníci z oddělení auditu, daňového poradenství, účetního poradenství, znaleckého ústavu byli citování v následujících mediálních článcích a komentářích.

Dohoda o pracovní činnosti 2018: Jaké jsou výhody a nevýhody? 11.1.2018

Pokud budete uzavírat se zaměstnavatelem dohodu o provedení pracovní činnosti, musí to být pochopitelně písemně, ústní dohoda neplatí. Dohoda o pracovní činnosti má ale svá omezení. Zaměstnanec může vykonávat pouze polovinu stanovené týdenní pracovní doby (posuzováno za celou dobu platnosti dohody, nejdéle však za 52 týdnů). V podstatě jde o poloviční pracovní úvazek.

Share