Mazars partnerem 3. Multioborové konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, 10. - 11.9. 2015

Společnost MEDNET, hlavní agenturní zaměstnavatel v oblasti zdravotnictví v České republice, uspořádala ve dnech 10. a 11. září již třetí ročník multioborové konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

První den konference navázal svými multioborovými tématy na předešlý ročník. Druhý den byl zasvěcený bloku přednášek na téma Zdravotnický asistent, po němž byl na programu workshop a panelová diskuze. K ní byla přizvána řada odborníků z oboru zdravotnictví. Akci zaštítila 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a také Česká asociace sester. Účast na konferenci byla ohodnocena kredity do celoživotního vzdělávání.

Mazars se stal partnerem této akce.