Konference o převodních cenách, 26.-27.11.2015

Mazars Transfer Pricing Centre ve spolupráci s Mazars Německo pořádalo již 8. ročník konference o převodních cenách. Celá akce se uskutečnila v Berlíně a hlavním řešeným tématem byl aktuální vývoj v oblasti převodních cen v návaznosti především na zvýšenou aktivitu OECD ve snaze zabránit snižování základu daně a přesunu zisků (Akční plán BEPS) a přístup k převodním cenám v jednotlivých zemích. Konference se zúčastnilo na 50 odborníků Mazars z více než patnácti zemí. Za Českou republiku byl přítomen odborník z našeho oddělení převodních cen, Ivo Žilka.