Předání šeku Domovu sv. Karla Boromejského, 6.8.2014

Mazars Česká republika věnoval v rámci zaměstnanecké sbírky "Pečení s Mazars" Domovu sv. Karla Boromejského finanční dar ve výši 13 204,- Kč na odbornou péči o nemocné seniory. Darovací šek předal 6. srpna představené domova S.M. Konsolátě Mgr. Miroslavě Frýdecké vedoucí partner oddělení auditu Pavel Škraňka.