Seminář: Životní cyklus zaměstnance IV, 19.9.2016

Společnosti Mazars a Vilímková Dudák & Partners uspořádaly již čtvrté ze série HR setkání „Životní cyklus zaměstnance ve firmě“, tentokrát na téma: „Jak správně nastavit odměňování a portfolio benefitů, aby bylo efektivní a motivační.“

Tématem provázely Jana Boštíková, vedoucí HR & Payroll Services Mazars a odbornice z advokátní kanceláře Vilímková Dudák & Partners Renáta Kopelentová, HR specialistka a Klára Valentová, advokátka a specialistka na pracovní právo.

Probíraná témata zahrnovala:

Odměňování

  • Co je a není mzda
  • Jak správně upravit mzdu
  • Jaké jsou formy a složky mzdy (nárokové vs. nenárokové)
  • Strategie odměňování ve společnosti, o co se opírá a s čím souvisí
  • Co rozumíme a zahrnujeme do odměňování (programy, schémata, struktura)
  • Jak se nastavuje odměňování - na co nezapomínat, principy a pravidla efektivního odměňovacího schématu
  • Mzdové průzkumy, jak je číst a kde získat data (vytvořte si vaše interní mzdová rozpětí)

 Benefity

  • Trendy a novinky, optimalizace benefitů, komunikace, peněžní a nepeněžní formy uznání
  • Poskytování benefitů ve světle práva
  • Co musí zaměstnavatel poskytnout agenturním zaměstnancům

Pozvánka níže ke stažení

Jana Boštíková , vedoucí HR & Payroll Services  Mazars

Klára Valentová, advokátka a specialistka na pracovní právo Vilímková, Dudák & Partners

Renáta Kopelentová, HR specialistka Vilímková, Dudák & Partners