Semináře Mazars

Pro naše klienty organizujeme odborné vzdělávací semináře z oblasti daní a účetnictví. V nich nejen upozorňujeme na novinky v oboru, které se týkají jejich podnikání, vysvětlujeme případné legislativní změny, ale snažíme se také problematiku vysvětlit na praktických příkladech z naší praxe. Semináře organizujeme samostatně či ve spolupráci s našimi partnery.

Semináře 2019

Pro naše klienty pořádáme, buď samostatně a nebo ve spolupráci s partnerskou společností, řadu seminářů na aktuální daňová, účetní a HR témata. Na svých seminářích upozorňujeme na novinky a změny v oboru, probíráme nejčastější problematická témata a vše se snažíme vysvětlit na praktických příkladech z praxe.

Semináře 2018

Pro naše klienty pořádáme, buď samostatně a nebo ve spolupráci s partnerskou společností, řadu seminářů na aktuální daňová, účetní a HR témata. Na svých seminářích upozorňujeme na novinky a změny v oboru, probíráme nejčastější problematická témata a vše se snažíme vysvětlit na praktických příkladech z praxe.

Semináře 2017

Pro naše klienty pořádáme, buď samostatně a nebo ve spolupráci s partnerskou společností, řadu seminářů na aktuální daňová, účetní a HR témata. Na svých seminářích upozorňujeme na novinky a změny v oboru, probíráme nejčastější problematická témata a vše se snažíme vysvětlit na praktických příkladech z praxe.

Semináře 2016

Pro naše klienty pořádáme, buď samostatně a nebo ve spolupráci s partnerskou společností, řadu seminářů na aktuální daňová, účetní a HR témata. Na svých seminářích upozorňujeme na novinky a změny v oboru, probíráme nejčastější problematická témata a vše se snažíme vysvětlit na praktických příkladech z praxe.

Semináře 2015

Pro naše klienty organizujeme odborné vzdělávací semináře v oblasti daní. V nich nejen upozorňujeme na novinky v oboru, které se týkají jejich podnikání, vysvětlujeme případné legislativní změny, ale snažíme se také problematiku vysvětlit na praktických příkladech z naší praxe. Semináře organizujeme samostatně či ve spolupráci s našimi partnery.

Semináře 2013

Společnost Mazars se aktivně věnuje pořádání seminářů a školení pro odbornou veřejnost. Tyto semináře jsou organizovány buď samostatně, nebo ve spolupráci s jinými společnostmi, např. advokátními kancelářemi. V roce 2013 bylo tematické portfolio velmi široké – od stavebnictví, přes dodavatelsko-odběratelské vztahy až po personální daně.

Share