Výroční zprávy & zprávy o průhlednosti

Níže najdete všechny Výroční zprávy a Zprávy o průhlednosti české kanceláře Mazars i celé skupiny Mazars.

2014/2015 Výroční zpráva: "Creating Shared Value"

Výroční zpráva skupiny Mazars za rok 2014-2015 je postavena na konceptu "sdílených hodnot" a zahrnuje jak naši konsolidovanou účetní závěrku, tak i ročenku "Yearbook 2015", která obsahuje základní principy a hodnoty naší společnosti, kterými se řídíme, a dále poslání, jak chápeme naší roli v podnikatelské sféře.

2012/2013 Výroční zpráva: “Společně vytváříme nové cesty”

Věta "Společně vytváříme nové cesty" nejlépe vystihuje způsob podnikání Mazars. Jsme přesvědčeni, že kolektivní know how je klíčové pro rozvoj dlouhodobých řešení, která připraví cestu pro udržitelný růst. Ukazatele, strategie, rozhovory, případové studie: vše, co potřebujete vědět, je obsaženo ve vydání naší výroční zprávy za rok 2012/2013.

Archiv výročních zpráv

Níže najdete všechny výroční zprávy Mazars.

Zprávy o průhlednosti

Níže najdete všechny Zprávy o průhlednosti Mazars v České republice.

Share