Brožury & produktové letáky

Níže najdete brožury, produktové letáky, studie a další dokumenty publikované Mazars.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Víte, jaké změny vyplývají z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které uzákonila EU a které bude platit od 25. května 2018? Jestli ne, tak jsme pro vás s partnery v Itálii připravili dokument, který vám objasní, co všechno se změní a co pro to musíte udělat.

CEE Tax Guide 2017

Společnost Mazars publikovala již páté vydání regionálního daňového rádce - CEE Tax Guide 2017, který představuje shrnutí daňového systému 19 zemí střední a východní Evropy.

Průzkum: Řízení rizik v digitálním věku

Rok 2016 se ukázal být dalším úspěšným rokem v oblasti e-commerce. Je odhadováno, že celkový zisk z online prodeje dosáhl 2 671 miliard dolarů. E-commerce otevírá dveře novému konkurenčnímu prostředí a možnostem, ale jaká jsou s tím spojená rizika a jak se s nimi společnosti vypořádávají?

Digitální finance: Dodržování etiky a předpisů v oblasti finančních služeb

Společnost Mazars věří, že digitalizace jednotlivých odvětví je důležité téma pro firmy pohybující se v oblasti finančních služeb. Z toho důvodu jsme vyvinuli spolu s Economist Intelligence Unit obsahový program, který se soustředí na to jak banky, pojišťovny a realitní společnosti přizpůsobují své reportovací postupy a jak se adaptují na možná rizika, která přináší éra digitalizace.

Best Office 2015

Na následujících stránkách odborníci z pracovních skupin Amcham Best Office podrobněji píší o motivačních technikách, které fungují, ale také o těch, které selhávají.

Italian Desk

Italian Desk má přinést propojení mezi Itálií a Českou republikou a to jak pro individuální jedince, tak pro společnosti, které investují a nebo chtějí investovat v jedné z těchto dvou zemích. Velmi dobře známe ekonomické a legislativní prostředí a zvyky České republiky i Itálie. Díky spolupráci s našimi evropskými kancelářemi, jsme schopni nabídnout globální, velmi kvalitní a na míru ušité poradenství pro všechny profesionální služby nabízené v České republice a Itálii.

Tax Alert: Rozšíření aplikace režimu přenesení daňové povinnosti (3/2015)

Od 1. dubna 2015 dojde k zásadnímu rozšíření aplikace režimu přenesení daňové povinnosti daně z přidané hodnoty na odběratele. Na konci roku 2014 byla schválena a ve Sbírce zákonů publikována jedna z novel zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), která mimo jiné rozšířila seznam komodit, u kterých může být nově uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Následně bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 361/2014 Sb. (dále jen „Nařízení“) specifikující komodity, při jejichž dodání bude dočasně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

Média: Vyzývány rychlou změnou a rostoucím významem mobilních telefonů a tabletů

V průběhu posledních 10 let prošel mediální průmysl revolučními změnami, obzvláště v oblastech spotřebitelského chování. Vzestup celosvětové internetové konektivity, vývoj mobilních telefonů a užívání tabletů, to vše má na těchto změnách velký podíl. Mediální společnosti využili této příležitosti a pozměnili své podnikatelské strategie, aby si zajistili stabilní růst. Třetí vydání našeho ročního media barometru se zabývá změnami v tomto velmi rychle se rozvíjejícím odvětví a analyzuje tři hlavní oblasti: příjem, ziskovost a peníze v hotovosti.

Vše co potřebujete vědět o sdíleném auditu (11/2014)

Evropská reforma auditu je v procesu adaptace do národních legislativ v rámci jednotlivých členských zemí Evropské unie. Vstoupit v účinnost by měla v polovině roku 2016. Naši odborníci, kteří se podrobně zabývají reformou, vám představují publikaci "What you need to know about joint audit", která shrnuje hlavní rysy sdíleného auditu, včetně jeho aplikace v praxi a jeho možných přínosů.

2013 French Fashion and Luxury Study

To strengthen the competitiveness of the fashion and luxury industry value-chains, a committee led by the French Ministry in charge of competitiveness, industry and services (DGIS : Direction Générale de la Compétitivité, de l‘Industrie et des Services) has commissioned Mazars to conduct a study to “identify all French fashion and luxury industry players and map their contributions to external trade” – a first step in the major challenge of ensuring the industry’s sustainability.

Product sheet - Odpočet na podporu výzkumu a vývoje

Zákon o daních z příjmů umožňuje podporu aktivit, které jsou vyvíjeny v rámci výzkumu a vývoje. Podstatou tohoto zvýhodnění
je možnost uplatnění odčitatelné položky od základu daně z příjmů ve výši nákladů, které byly poplatníkem na realizaci aktivit
výzkumu a vývoje vynaloženy. Prakticky jsou tak náklady na výzkum a vývoj uplatněny dvakrát, nejprve v obecném základu daně
za dané zdaňovací období a následně ještě jednou v rámci odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Díky podpoře výzkumu a vývoje je
tak umožněno poplatníkům realizovat významné úspory na dani.

Share